مسلم محمودی


مشخصات

موارد دیگر
حالت ِ امروز: معمولی
مسلم محمودی
1360-03-20
m - متاهل
خوزستان
عمران
فوق دیپلم
نسخه خوان
وزن: 73 - قد: 168
رفته ام
نمی کشم
سامسونگ نوت3

افتخارات کسب شده

[توضیحات]

مسلم محمودی تاکنون صفر کاربر را به جامعه مجازی شبکه پزشکی فیس طب دعوت کرده است.
برای دعوت از دوستانتان به بخش ارسال دعوتنامه مراجعه نمائید.

کد QR شخصی

[توضیحات]


بدون پست

پستی با درخواست های شما وجود ندارد.