سیده مینا معصومی


مشخصات

موارد دیگر
حالت ِ امروز: معمولی
سیده مینا معصومی
1354-03-09
f - متاهل
اسلام
پرستاری
لیسانس
پرستار Nicu
وزن: 64 - قد: 167
نمی کشم
Galaxy S3

افتخارات کسب شده

[توضیحات]

آخرین بازدید کنندگان

سیده مینا معصومی تاکنون صفر کاربر را به جامعه مجازی شبکه پزشکی فیس طب دعوت کرده است.
برای دعوت از دوستانتان به بخش ارسال دعوتنامه مراجعه نمائید.

کد QR شخصی

[توضیحات]