نگین


مشخصات

موارد دیگر
حالت ِ امروز: معمولی
نگین
1376-02-16
f - مجرد
اسلام
کرمانشاه
مامایی
لیسانس
دانشجو
وزن: 73 - قد: 170

افتخارات کسب شده

[توضیحات]

نگین تاکنون صفر کاربر را به جامعه مجازی شبکه پزشکی فیس طب دعوت کرده است.
برای دعوت از دوستانتان به بخش ارسال دعوتنامه مراجعه نمائید.

کد QR شخصی

[توضیحات]


گروه های 21negin

اخبار فیس طب
خبرنامه مخصوص خبرها و آموزش ه..
4294967146 کاربر, 38 پست