داوود


مشخصات

موارد دیگر
حالتِ من: مهربان
داوود
1368-09-11
m - مجرد
اسلام
خوزستان
پرستاری
لیسانس
پرستار
وزن: 72 - قد: 187
مشغول خدمت
نمی کشم
5230

افتخارات کسب شده

[توضیحات]

آخرین بازدید کنندگان

داوود تاکنون صفر کاربر را به جامعه مجازی شبکه پزشکی فیس طب دعوت کرده است.
برای دعوت از دوستانتان به بخش ارسال دعوتنامه مراجعه نمائید.

کد QR شخصی

[توضیحات]