Adel


مشخصات

موارد دیگر
حالت ِ امروز: معمولی
Adel
1352-12-15
m - متاهل
اسلام
اصفهان
پزشکی
دکترا و بالاتر
پزشک
وزن: 75 - قد: 180
معاف
نمی کشم
هو آوی

افتخارات کسب شده

[توضیحات]

Adel تاکنون صفر کاربر را به جامعه مجازی شبکه پزشکی فیس طب دعوت کرده است.
برای دعوت از دوستانتان به بخش ارسال دعوتنامه مراجعه نمائید.

کد QR شخصی

[توضیحات]