Adiban-md - شبکه پزشکی فیس طب
Abbas


مشخصات

موارد دیگر
حالت ِ امروز: معمولی
Abbas
1356-12-03
m - مجرد
خراسان رضوی
دکترا و بالاتر
پزشک
وزن: 69 - قد: 175

افتخارات کسب شده

[توضیحات]

Abbas تاکنون صفر کاربر را به جامعه مجازی شبکه پزشکی فیس طب دعوت کرده است.
برای دعوت از دوستانتان به بخش ارسال دعوتنامه مراجعه نمائید.

کد QR شخصی

[توضیحات]