احمد


مشخصات

موارد دیگر
حالت ِ امروز: معمولی
احمد
1356-06-01
m - مجرد
اسلام
سیستان و بلوچستان
پزشکی
دکترا و بالاتر
پزشک
رفته ام
نمی کشم
Samsung galaxy grand

افتخارات کسب شده

[توضیحات]

احمد تاکنون صفر کاربر را به جامعه مجازی شبکه پزشکی فیس طب دعوت کرده است.
برای دعوت از دوستانتان به بخش ارسال دعوتنامه مراجعه نمائید.

کد QR شخصی

[توضیحات]