Alid75 - شبکه پزشکی فیس طب
علی داوودی نیا


مشخصات

موارد دیگر
حالت ِ امروز: معمولی
علی داوودی نیا
1375-06-28
m - مجرد
اسلام
آذربایجان شرقی
پزشکی
فوق دیپلم
دانشجوی پزشکی
وزن: 74 - قد: 196
نرفته ام
نمی کشم
Samsung

افتخارات کسب شده

[توضیحات]

علی داوودی نیا تاکنون صفر کاربر را به جامعه مجازی شبکه پزشکی فیس طب دعوت کرده است.
برای دعوت از دوستانتان به بخش ارسال دعوتنامه مراجعه نمائید.

کد QR شخصی

[توضیحات]