سید علی هاشمی


مشخصات

موارد دیگر
حالت ِ امروز: معمولی
سید علی هاشمی

افتخارات کسب شده

[توضیحات]

سید علی هاشمی تاکنون صفر کاربر را به جامعه مجازی شبکه پزشکی فیس طب دعوت کرده است.
برای دعوت از دوستانتان به بخش ارسال دعوتنامه مراجعه نمائید.

کد QR شخصی

[توضیحات]


بدون پست

Alihashemi1368 هنوز پستی ارسال نکرده