علی جوان


مشخصات

موارد دیگر
حالت ِ امروز: معمولی
علی جوان
1351-05-01
m - متاهل
اسلام
آذربایجان غربی
کامپیوتر
فوق دیپلم
آزاد
وزن: 84 - قد: 178
رفته ام
نمی کشم
هواوی

افتخارات کسب شده

[توضیحات]

علی جوان تاکنون صفر کاربر را به جامعه مجازی شبکه پزشکی فیس طب دعوت کرده است.
برای دعوت از دوستانتان به بخش ارسال دعوتنامه مراجعه نمائید.

کد QR شخصی

[توضیحات]