نسیم الله


مشخصات

موارد دیگر
حالت ِ امروز: معمولی
نسیم الله
1370-06-15
- متاهل
اسلام
پزشکی
دیپلم
مطالعات علوم طبی
وزن: 70 - قد: 185
نرفته ام
نمی کشم
C7 pro

افتخارات کسب شده

[توضیحات]

نسیم الله تاکنون صفر کاربر را به جامعه مجازی شبکه پزشکی فیس طب دعوت کرده است.
برای دعوت از دوستانتان به بخش ارسال دعوتنامه مراجعه نمائید.

کد QR شخصی

[توضیحات]