ارسلان قربانی


مشخصات

موارد دیگر
حالت ِ امروز: معمولی
ارسلان قربانی
1372-04-25
m - مجرد
اسلام
تهران
برق
لیسانس
ازاد
وزن: 77 - قد: 183
نرفته ام
می کشم
سامسونگ s5

افتخارات کسب شده

[توضیحات]

ارسلان قربانی تاکنون صفر کاربر را به جامعه مجازی شبکه پزشکی فیس طب دعوت کرده است.
برای دعوت از دوستانتان به بخش ارسال دعوتنامه مراجعه نمائید.

کد QR شخصی

[توضیحات]