محمد اشعاري


مشخصات

موارد دیگر
حالت ِ امروز: معمولی
محمد اشعاري
1349-12-04
m - متاهل
اسلام
گلستان
پاتولوژي
دکترا و بالاتر
پزشك
وزن: 94 - قد: 180
معاف
نمی کشم
Iphone

افتخارات کسب شده

[توضیحات]

محمد اشعاري تاکنون صفر کاربر را به جامعه مجازی شبکه پزشکی فیس طب دعوت کرده است.
برای دعوت از دوستانتان به بخش ارسال دعوتنامه مراجعه نمائید.

کد QR شخصی

[توضیحات]