اصغر زائري


مشخصات

موارد دیگر
حالتِ من: عاشق
اصغر زائري
0000-00-00
- مجرد
اسلام
هرمزگان
پزشکي عمومي
دکترا و بالاتر
پزشک
وزن: 63 - قد: 176
رفته ام
نمی کشم
iPhone5

افتخارات کسب شده

[توضیحات]

آخرین بازدید کنندگان

اصغر زائري تاکنون صفر کاربر را به جامعه مجازی شبکه پزشکی فیس طب دعوت کرده است.
برای دعوت از دوستانتان به بخش ارسال دعوتنامه مراجعه نمائید.

کد QR شخصی

[توضیحات]