Mehdi Bahari


مشخصات

موارد دیگر
حالت ِ امروز: معمولی
Mehdi Bahari
1358-09-23
m - مجرد
اسلام
تهران
متخصص ارتوپدی
دکترا و بالاتر
پزشک جراح
وزن: 80 - قد: 176
رفته ام
نمی کشم

افتخارات کسب شده

[توضیحات]

آخرین بازدید کنندگان

Mehdi Bahari تاکنون صفر کاربر را به جامعه مجازی شبکه پزشکی فیس طب دعوت کرده است.
برای دعوت از دوستانتان به بخش ارسال دعوتنامه مراجعه نمائید.

کد QR شخصی

[توضیحات]