بهنام


مشخصات

موارد دیگر
حالت ِ امروز: معمولی
بهنام
1366-12-08
m - متاهل
آذربایجان شرقی
HSE
لیسانس
HSE
وزن: 65 - قد: 180

افتخارات کسب شده

[توضیحات]

بهنام تاکنون صفر کاربر را به جامعه مجازی شبکه پزشکی فیس طب دعوت کرده است.
برای دعوت از دوستانتان به بخش ارسال دعوتنامه مراجعه نمائید.

کد QR شخصی

[توضیحات]