مرتضی عندلیب


مشخصات

موارد دیگر
حالت ِ امروز: معمولی
مرتضی عندلیب
1371-12-23
m - مجرد
پزشکی
دانشجو
وزن: 66 - قد: 170
سامسونگ

افتخارات کسب شده

[توضیحات]

مرتضی عندلیب تاکنون صفر کاربر را به جامعه مجازی شبکه پزشکی فیس طب دعوت کرده است.
برای دعوت از دوستانتان به بخش ارسال دعوتنامه مراجعه نمائید.

کد QR شخصی

[توضیحات]