سید محمد حسن علم الهدایی


مشخصات

موارد دیگر
حالت ِ امروز: معمولی
سید محمد حسن علم الهدایی
1360-10-18
m - متاهل
اسلام
خراسان رضوی
دکترا و بالاتر
دندانپزشک
معاف
نمی کشم

افتخارات کسب شده

[توضیحات]

سید محمد حسن علم الهدایی تاکنون صفر کاربر را به جامعه مجازی شبکه پزشکی فیس طب دعوت کرده است.
برای دعوت از دوستانتان به بخش ارسال دعوتنامه مراجعه نمائید.

کد QR شخصی

[توضیحات]


بدون پست

Dr_alamolhodaei هنوز پستی ارسال نکرده