کامل

پسر سر به زیر و خوبیم [درباره]

مشخصات

موارد دیگر
حالت ِ امروز: معمولی
کامل
1360-12-18
- مجرد
اسلام
آذربایجان شرقی
پزشک
دکترا و بالاتر
وزن: 80 - قد: 180
رفته ام
نمی کشم
اپل

افتخارات کسب شده

[توضیحات]

کامل تاکنون صفر کاربر را به جامعه مجازی شبکه پزشکی فیس طب دعوت کرده است.
برای دعوت از دوستانتان به بخش ارسال دعوتنامه مراجعه نمائید.

کد QR شخصی

[توضیحات]