علیرضا


مشخصات

موارد دیگر
حالت ِ امروز: معمولی
علیرضا
1368-11-12
m - مجرد
اسلام
هرمزگان
پزشکی
دکترا و بالاتر
پزشک
وزن: ۷۴ - قد: ۱۸۰
معاف
نمی کشم
Samsung Galaxy s7 Edge

افتخارات کسب شده

[توضیحات]

علیرضا تاکنون صفر کاربر را به جامعه مجازی شبکه پزشکی فیس طب دعوت کرده است.
برای دعوت از دوستانتان به بخش ارسال دعوتنامه مراجعه نمائید.

کد QR شخصی

[توضیحات]