باران


مشخصات

موارد دیگر
حالت ِ امروز: معمولی
باران
1369-01-08
f - مجرد
تهران
پزشکی
دکترا و بالاتر
نمی کشم

افتخارات کسب شده

[توضیحات]

آخرین بازدید کنندگان

باران تاکنون صفر کاربر را به جامعه مجازی شبکه پزشکی فیس طب دعوت کرده است.
برای دعوت از دوستانتان به بخش ارسال دعوتنامه مراجعه نمائید.

کد QR شخصی

[توضیحات]