25.png 24.png 1.png 21.jpg
Faceteb

فیس طب انجمن اساتید و دانشجویان علوم پزشکی ج.. [درباره]

مشخصات

موارد دیگر
حالتِ من: قبراق
Faceteb
پرکار
1391-09-20
- مجرد

افتخارات کسب شده

[توضیحات]

آخرین بازدید کنندگان

Faceteb تاکنون 30 کاربر را به جامعه مجازی شبکه پزشکی فیس طب دعوت کرده است.
برای دعوت از دوستانتان به بخش ارسال دعوتنامه مراجعه نمائید.

کد QR شخصی

[توضیحات]

برچسب ‌های شخصی

برچسب ‌های کاربردی


Faceteb
Faceteb
چهل و پنجمین کنگره میان دوره ای جامعه جراحان ایران در تاریخ ۲۳ الی ۲۵ مهر ۱۳۹۳ در تالارهای حکمت مجتمع دانشگاه گیلان برگزار خواهد شد.
[لينک فقط براي اعضا قابل مشاهده مي باشد]
چهل و پنجمین کنگره میان دوره ای جامعه جراحان ایران در تاریخ ۲۳ الی ۲۵ مهر ۱۳۹۳ در تالارهای حکمت مجتمع دانشگاه گیلان برگزار خواهد شد.
[لينک فقط براي اعضا قابل مشاهده مي باشد]


25.png
دیدگاه · 1393/07/6 - 19:51 ·
4
Faceteb
Faceteb
سومین کنگره بین المللی جراحی خراسان در تاریخ ۳ الی ۷ آذر ۱۳۹۳ در هتل هما مشهد برگزار خواهد شد.
[لينک فقط براي اعضا قابل مشاهده مي باشد]
سومین کنگره بین المللی جراحی خراسان در تاریخ ۳ الی ۷ آذر ۱۳۹۳ در هتل هما مشهد برگزار خواهد شد.
[لينک فقط براي اعضا قابل مشاهده مي باشد]


24.png
دیدگاه · 1393/06/23 - 19:52 ·
5
Faceteb
Faceteb
دهمین همایش سالانه انجمن پزشکان عفونی کودکان در تاریخ ۲۸ الی ۳۰ آبان ۱۳۹۳ در سالن آمفی تئاتر دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی برگزار خواهد شد.
[لينک فقط براي اعضا قابل مشاهده مي باشد]
دهمین همایش سالانه انجمن پزشکان عفونی کودکان در تاریخ ۲۸ الی ۳۰ آبان ۱۳۹۳ در سالن آمفی تئاتر دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی برگزار خواهد شد.
[لينک فقط براي اعضا قابل مشاهده مي باشد]


1.png
Faceteb
Faceteb
ششمین کنگره بین‌المللی علوم شناختی در تاریخ ۷ الی ۹ اردیبهشت ۱۳۹۴ در مرکز همایش های رازی تهران برگزار خواهد شد.
[لينک فقط براي اعضا قابل مشاهده مي باشد]
ششمین کنگره بین‌المللی علوم شناختی در تاریخ ۷ الی ۹ اردیبهشت ۱۳۹۴ در مرکز همایش های رازی تهران برگزار خواهد شد.
[لينک فقط براي اعضا قابل مشاهده مي باشد]


21.jpg
دیدگاه · 1393/06/17 - 17:33 ·
2
Faceteb
Faceteb
سومين همایش سراسري طب مكمل و سنتي در تاریخ ۸ الی ۱۰ مهر ۱۳۹۳ در مرکز همایش های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برگزار خواهد شد.
[لينک فقط براي اعضا قابل مشاهده مي باشد]
سومين همایش سراسري طب مكمل و سنتي در تاریخ ۸ الی ۱۰ مهر ۱۳۹۳ در مرکز همایش های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برگزار خواهد شد.
[لينک فقط براي اعضا قابل مشاهده مي باشد]


20.jpg
دیدگاه · 1393/06/17 - 17:28 ·
3
Faceteb
Faceteb
اولین همایش کشوری مدیریت توانبخشی در تاریخ ۱۹ الی ۲۰ آذر ۱۳۹۳ در سالن همایش های دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی برگزار خواهد شد.
[لينک فقط براي اعضا قابل مشاهده مي باشد]
اولین همایش کشوری مدیریت توانبخشی در تاریخ ۱۹ الی ۲۰ آذر ۱۳۹۳ در سالن همایش های دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی برگزار خواهد شد.
[لينک فقط براي اعضا قابل مشاهده مي باشد]


19.jpg
دیدگاه · 1393/06/14 - 10:49 ·
3
Faceteb
Faceteb
اولین همایش علمی پژوهشی سالیانه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی سبزوار در تاریخ ۲۰ آبان ۱۳۹۳ در سبزوار برگزار خواهد شد.
[لينک فقط براي اعضا قابل مشاهده مي باشد]
اولین همایش علمی پژوهشی سالیانه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی سبزوار در تاریخ ۲۰ آبان ۱۳۹۳ در سبزوار برگزار خواهد شد.
[لينک فقط براي اعضا قابل مشاهده مي باشد]


18.jpg
دیدگاه · 1393/06/14 - 10:43 ·
2
Faceteb
Faceteb
بیست و سومین کنگره سالانه انجمن جراحان کودکان ایران در اردیبهشت ۱۳۹۴ در تهران برگزار خواهد شد.
[لينک فقط براي اعضا قابل مشاهده مي باشد]
بیست و سومین کنگره سالانه انجمن جراحان کودکان ایران در اردیبهشت ۱۳۹۴ در تهران برگزار خواهد شد.
[لينک فقط براي اعضا قابل مشاهده مي باشد]


17.jpg
دیدگاه · 1393/06/14 - 10:37 ·
3
Faceteb
Faceteb
پنجمین همایش سالیانه تحقیقات چشم پزشکی و علوم بینایی ایران در تاریخ ۱۴ الی ۱۵ اسفند ۱۳۹۳ در مرکز همایش های رازی تهران برگزار خواهد شد.
[لينک فقط براي اعضا قابل مشاهده مي باشد]
پنجمین همایش سالیانه تحقیقات چشم پزشکی و علوم بینایی ایران در تاریخ ۱۴ الی ۱۵ اسفند ۱۳۹۳ در مرکز همایش های رازی تهران برگزار خواهد شد.
[لينک فقط براي اعضا قابل مشاهده مي باشد]


16.jpg
دیدگاه · 1393/06/14 - 10:33 ·
3
Faceteb
Faceteb
اولین کنگره کشوری دانشجویی سرطان در تاریخ ۱۸ الی ۲۱ مهر ۱۳۹۳ در تبریز برگزار خواهد شد.
[لينک فقط براي اعضا قابل مشاهده مي باشد]
اولین کنگره کشوری دانشجویی سرطان در تاریخ ۱۸ الی ۲۱ مهر ۱۳۹۳ در تبریز برگزار خواهد شد.
[لينک فقط براي اعضا قابل مشاهده مي باشد]


15.jpg
دیدگاه · 1393/06/12 - 23:47 ·
2
Faceteb
Faceteb
اولین سمینار تازه های تشخیص درمان و اپیدمیولوژی بیماری سیستیک فیبروزیس در تاریخ ۲۲ الی ۲۳ آبان ۱۳۹۳ در تبریز برگزار خواهد شد.
[لينک فقط براي اعضا قابل مشاهده مي باشد]
اولین سمینار تازه های تشخیص درمان و اپیدمیولوژی بیماری سیستیک فیبروزیس در تاریخ ۲۲ الی ۲۳ آبان ۱۳۹۳ در تبریز برگزار خواهد شد.
[لينک فقط براي اعضا قابل مشاهده مي باشد]


14.jpg
دیدگاه · 1393/06/12 - 23:37 ·
3
Faceteb
Faceteb
همایش تغذیه و سرطان در تاریخ ۲۸ الی ۳۰ بهمن ۱۳۹۳ در سالن دکتر جوادی بیمارستان شهید صدوقی یزد برگزار خواهد شد.
[لينک فقط براي اعضا قابل مشاهده مي باشد]
همایش تغذیه و سرطان در تاریخ ۲۸ الی ۳۰ بهمن ۱۳۹۳ در سالن دکتر جوادی بیمارستان شهید صدوقی یزد برگزار خواهد شد.
[لينک فقط براي اعضا قابل مشاهده مي باشد]


13.jpg
دیدگاه · 1393/06/12 - 23:32 ·
3
Faceteb
Faceteb
اولین کنگره ملی تروما در تاریخ ۲۴ الی ۲۶ دی ۱۳۹۳ در مرکز همایش های رازی تهران برگزار خواهد شد.
[لينک فقط براي اعضا قابل مشاهده مي باشد]
اولین کنگره ملی تروما در تاریخ ۲۴ الی ۲۶ دی ۱۳۹۳ در مرکز همایش های رازی تهران برگزار خواهد شد.
[لينک فقط براي اعضا قابل مشاهده مي باشد]


12.jpg
دیدگاه · 1393/06/11 - 19:33 ·
2
Faceteb
Faceteb
سمپوزیوم لیزر در پزشکی نظامی در تاریخ ۲۳ الی ۲۴ مهر ۱۳۹۳ در آمفی تئاتر بیمارستان گلستان نیروی دریایی ارتش در تهران برگزار خواهد شد.
[لينک فقط براي اعضا قابل مشاهده مي باشد]
سمپوزیوم لیزر در پزشکی نظامی در تاریخ ۲۳ الی ۲۴ مهر ۱۳۹۳ در آمفی تئاتر بیمارستان گلستان نیروی دریایی ارتش در تهران برگزار خواهد شد.
[لينک فقط براي اعضا قابل مشاهده مي باشد]


11.jpg
دیدگاه · 1393/06/11 - 19:28 ·
2
Faceteb
Faceteb
دومین کنگره بین المللی و نهمین کنگره ملی انگل شناسی و بیماری های انگلی ایران در تاریخ ۳۰ اردیبهشت الی ۱ خرداد ۱۳۹۴ در دانشکده پیراپزشکی و پرستاری مامایی شرق گیلان برگزار خواهد شد.
[لينک فقط براي اعضا قابل مشاهده مي باشد]
دومین کنگره بین المللی و نهمین کنگره ملی انگل شناسی و بیماری های انگلی ایران در تاریخ ۳۰ اردیبهشت الی ۱ خرداد ۱۳۹۴ در دانشکده پیراپزشکی و پرستاری مامایی شرق گیلان برگزار خواهد شد.
[لينک فقط براي اعضا قابل مشاهده مي باشد]


10.jpg
دیدگاه · 1393/06/10 - 19:14 ·
2
صفحات: 1 2 3 4 5 انتها