غزاله


مشخصات

موارد دیگر
حالت ِ امروز: معمولی
غزاله

افتخارات کسب شده

[توضیحات]

آخرین بازدید کنندگان

غزاله تاکنون صفر کاربر را به جامعه مجازی شبکه پزشکی فیس طب دعوت کرده است.
برای دعوت از دوستانتان به بخش ارسال دعوتنامه مراجعه نمائید.

کد QR شخصی

[توضیحات]

M.montazeri
M.montazeri
از دست دادن دندان ها با عوامل خطر متعدد وقوع بیماری های قلبی مرتبط است.{-139-}

نتایج یك تحقیق جدید با آنالیز 16000 فرد در 39 كشور و مشاهده اطلاعات آنها درخصوص تعداد باقی مانده آنها و بروز خونریزی های لثه نشان داد كاهش تعداد دندان ها باعث افزایش سطوح یك آنزیم مضر كه در بروز التهاب و سفت شدن سرخرگ ها نقش دارد، می شود.
براساس این گزارش حدود 40 درصد.. [ادامه متن . . .]
از دست دادن دندان ها با عوامل خطر متعدد وقوع بیماری های قلبی مرتبط است.{-139-}

نتایج یك تحقیق جدید با آنالیز 16000 فرد در 39 كشور و مشاهده اطلاعات آنها درخصوص تعداد باقی مانده آنها و بروز خونریزی های لثه نشان داد كاهش تعداد دندان ها باعث افزایش سطوح یك آنزیم مضر كه در بروز التهاب و سفت شدن سرخرگ ها نقش دارد، می شود.
براساس این گزارش حدود 40 درصد از افراد مورد مطالعه كمتر از 15 عدد دندان داشتند، 16 درصد آنها هیچ دندانی نداشتند و 25 درصد خونریزی لثه داشتند. محققان همچنین اشاره كردند كه داشتن دندان های كمتر با افزایش دیگر عوامل خطر وقوع بیماری های قلبی عروقی از جمله افزایش سطوح كلسترول بد (LDL) افزایش میزان قندخون، فشارخون بالا و بروز چاقی در نواحی شكم و كمر همراه است.
نتایج حاصل از این گزارش حاكیست خونریزی لثه نیز با افزایش سطوح كلسترول و پرفشاری خون همراه بوده است.
به گفته محققان همچنان تحقیقات بیشتری لازم است تا مكانیسم دخیل در ارتباط بین از دست دادن دندان ها، سلامت لثه و سلامت قلب مشخص شود.


باز نشر توسط Ghazaleshamshirgaran