Babak khazaee


مشخصات

موارد دیگر
حالت ِ امروز: معمولی
Babak khazaee
1354-12-13
m - مجرد
تهران
دکترا و بالاتر
وزن: 98 - قد: 186
معاف
نمی کشم

افتخارات کسب شده

[توضیحات]

آخرین بازدید کنندگان

Babak khazaee تاکنون صفر کاربر را به جامعه مجازی شبکه پزشکی فیس طب دعوت کرده است.
برای دعوت از دوستانتان به بخش ارسال دعوتنامه مراجعه نمائید.

کد QR شخصی

[توضیحات]