Kishandish - شبکه پزشکی فیس طب
Mahdi

هیچ [درباره]

مشخصات

موارد دیگر
حالت ِ امروز: معمولی
Mahdi
1367-11-02
m - مجرد
اسلام
فارس
پزشکی
دکترا و بالاتر
دانشجو پزشکی
وزن: 85 - قد: 185
نرفته ام
نمی کشم
c 902

افتخارات کسب شده

[توضیحات]

Mahdi تاکنون صفر کاربر را به جامعه مجازی شبکه پزشکی فیس طب دعوت کرده است.
برای دعوت از دوستانتان به بخش ارسال دعوتنامه مراجعه نمائید.

کد QR شخصی

[توضیحات]