عزت الله


مشخصات

موارد دیگر
حالت ِ امروز: معمولی
عزت الله
1344-11-11
- متاهل
اسلام
داروسازی
دکترا و بالاتر
رفته ام
نمی کشم

افتخارات کسب شده

[توضیحات]

عزت الله تاکنون صفر کاربر را به جامعه مجازی شبکه پزشکی فیس طب دعوت کرده است.
برای دعوت از دوستانتان به بخش ارسال دعوتنامه مراجعه نمائید.

کد QR شخصی

[توضیحات]