دکتر مهدی امینی


مشخصات

موارد دیگر
حالت ِ امروز: معمولی
دکتر مهدی امینی

افتخارات کسب شده

[توضیحات]

دکتر مهدی امینی تاکنون صفر کاربر را به جامعه مجازی شبکه پزشکی فیس طب دعوت کرده است.
برای دعوت از دوستانتان به بخش ارسال دعوتنامه مراجعه نمائید.

کد QR شخصی

[توضیحات]