Mehdi


مشخصات

موارد دیگر
حالت ِ امروز: معمولی
Mehdi
1367-01-01
m - مجرد
اسلام
اصفهان
طب اورژانس
دکترا و بالاتر
پزشک
رفته ام
نمی کشم

افتخارات کسب شده

[توضیحات]

Mehdi تاکنون صفر کاربر را به جامعه مجازی شبکه پزشکی فیس طب دعوت کرده است.
برای دعوت از دوستانتان به بخش ارسال دعوتنامه مراجعه نمائید.

کد QR شخصی

[توضیحات]