معصومه


مشخصات

موارد دیگر
حالت ِ امروز: معمولی
معصومه
1374-11-20
f - مجرد
اسلام
تهران
اتاق عمل
لیسانس
دانشجو
نمی کشم

افتخارات کسب شده

[توضیحات]

معصومه تاکنون صفر کاربر را به جامعه مجازی شبکه پزشکی فیس طب دعوت کرده است.
برای دعوت از دوستانتان به بخش ارسال دعوتنامه مراجعه نمائید.

کد QR شخصی

[توضیحات]