محمد خانی


مشخصات

موارد دیگر
حالت ِ امروز: معمولی
محمد خانی
1349-01-14
m - متاهل
اسلام
خراسان رضوی
کودکان
دکترا و بالاتر
پزشک متخصص کودکان
وزن: 78 - قد: 168
رفته ام
نمی کشم

افتخارات کسب شده

[توضیحات]

محمد خانی تاکنون صفر کاربر را به جامعه مجازی شبکه پزشکی فیس طب دعوت کرده است.
برای دعوت از دوستانتان به بخش ارسال دعوتنامه مراجعه نمائید.

کد QR شخصی

[توضیحات]