رحیم بخش محتشمی


مشخصات

موارد دیگر
حالت ِ امروز: معمولی
رحیم بخش محتشمی

افتخارات کسب شده

[توضیحات]

رحیم بخش محتشمی تاکنون صفر کاربر را به جامعه مجازی شبکه پزشکی فیس طب دعوت کرده است.
برای دعوت از دوستانتان به بخش ارسال دعوتنامه مراجعه نمائید.

کد QR شخصی

[توضیحات]