یاسر


مشخصات

موارد دیگر
حالت ِ امروز: معمولی
یاسر
1367-06-30
m - متاهل
اسلام
کهگیلویه و بویراحمد
اطفال
دکترا و بالاتر
پزشک
وزن: 105 - قد: 177
نرفته ام
می کشم
09163636025

افتخارات کسب شده

[توضیحات]

یاسر تاکنون صفر کاربر را به جامعه مجازی شبکه پزشکی فیس طب دعوت کرده است.
برای دعوت از دوستانتان به بخش ارسال دعوتنامه مراجعه نمائید.

کد QR شخصی

[توضیحات]