Omid


مشخصات

موارد دیگر
حالت ِ امروز: معمولی
Omid
1368-07-03
m - مجرد
اسلام
تهران
Assistance of surgery
دکترا و بالاتر
Surgeries
وزن: 70 - قد: 176
نرفته ام
نمی کشم
Note 4

افتخارات کسب شده

[توضیحات]

Omid تاکنون صفر کاربر را به جامعه مجازی شبکه پزشکی فیس طب دعوت کرده است.
برای دعوت از دوستانتان به بخش ارسال دعوتنامه مراجعه نمائید.

کد QR شخصی

[توضیحات]