محمدعلی حسن پور


مشخصات

موارد دیگر
حالت ِ امروز: معمولی
محمدعلی حسن پور
1345-10-20
m - متاهل
اسلام
اصفهان
پزشکی
دکترا و بالاتر
پزشک
وزن: 86 - قد: 174
رفته ام
ال جی

افتخارات کسب شده

[توضیحات]

محمدعلی حسن پور تاکنون صفر کاربر را به جامعه مجازی شبکه پزشکی فیس طب دعوت کرده است.
برای دعوت از دوستانتان به بخش ارسال دعوتنامه مراجعه نمائید.

کد QR شخصی

[توضیحات]