عبدالناصرپیروز


مشخصات

موارد دیگر
حالت ِ امروز: معمولی
عبدالناصرپیروز
0000-00-00
m - متاهل
اسلام
گلستان
دکترا و بالاتر
پزشک
وزن: 90 - قد: 180
رفته ام
نمی کشم
سامسونگ

افتخارات کسب شده

[توضیحات]

عبدالناصرپیروز تاکنون صفر کاربر را به جامعه مجازی شبکه پزشکی فیس طب دعوت کرده است.
برای دعوت از دوستانتان به بخش ارسال دعوتنامه مراجعه نمائید.

کد QR شخصی

[توضیحات]