شعر و شعر خوانی

گروه عمومی · 58 کاربر · 62 پست

یک گروه خودمانی از جنس واژه ها..

کاربران گروه

نمایش همه

مدیران گروه

اطلاعات گروه

نام گروه شعر و شعر خوانی
دسترسی گروه گروه عمومی
پست ها 62 پست
تعداد کاربر 58 کاربر
وضعیت شما عضو نیستید
توضیحات گروه یک گروه خودمانی از جنس واژه ها..
matin
matin
برای ستایش تو
همین کلمات روزمره کافی است
همین که کجا می روی، دلتنگتم.
برای ستایش تو
همین گل و سنگریزه کافی است
تا از تو بتی بسازم.
برای ستایش تو
همین کلمات روزمره کافی است
همین که کجا می روی، دلتنگتم.
برای ستایش تو
همین گل و سنگریزه کافی است
تا از تو بتی بسازم.


Ali Mojahedi
Ali Mojahedi
در انتظار، چه مانی ، فلان شود !
گیرم شود ،به كف این و آن شود ؟
نقشی بزن به هر آنچ عشق توست
گر استوار تو بمانی ، همان شود
از چوب خشك و خیره سمج تر ندیده ام
در آب ، نرم و رام و سپس ، كمان شود
اندوه كهنه رهاكن چو شوخ* تن ،( *شوخ = چرك )
نو كن نگاه ،تا كه جهان تو جان شود
من در ركاب تو می تازم از سحر
عهدیست، شامل حال زمان شود !
در انتظار، چه مانی ، فلان شود !
گیرم شود ،به كف این و آن شود ؟
نقشی بزن به هر آنچ عشق توست
گر استوار تو بمانی ، همان شود
از چوب خشك و خیره سمج تر ندیده ام
در آب ، نرم و رام و سپس ، كمان شود
اندوه كهنه رهاكن چو شوخ* تن ،( *شوخ = چرك )
نو كن نگاه ،تا كه جهان تو جان شود
من در ركاب تو می تازم از سحر
عهدیست، شامل حال زمان شود !


صفحات: ابتدا 1 2 3 4 5