سید امیر مهدی ایمانی

DVM- MCSA [درباره]

مشخصات

موارد دیگر
حالت ِ امروز: معمولی
سید امیر مهدی ایمانی
1366-06-09
m - مجرد
اسلام
آذربایجان شرقی
پزشکی
دکترا و بالاتر
دانشجو
وزن: 74 - قد: 172
رفته ام
نمی کشم
Samsung note 4

افتخارات کسب شده

[توضیحات]

سید امیر مهدی ایمانی تاکنون صفر کاربر را به جامعه مجازی شبکه پزشکی فیس طب دعوت کرده است.
برای دعوت از دوستانتان به بخش ارسال دعوتنامه مراجعه نمائید.

کد QR شخصی

[توضیحات]