رضا اکبرنژاد خلیل آباد


مشخصات

موارد دیگر
حالت ِ امروز: معمولی
رضا اکبرنژاد خلیل آباد

افتخارات کسب شده

[توضیحات]

رضا اکبرنژاد خلیل آباد تاکنون صفر کاربر را به جامعه مجازی شبکه پزشکی فیس طب دعوت کرده است.
برای دعوت از دوستانتان به بخش ارسال دعوتنامه مراجعه نمائید.

کد QR شخصی

[توضیحات]