Saeedkooshafar72 - شبکه پزشکی فیس طب
سعید کوشافر


مشخصات

موارد دیگر
حالت ِ امروز: معمولی
سعید کوشافر
1372-03-07
m - مجرد
فارس
پزشکی
دکترا و بالاتر

افتخارات کسب شده

[توضیحات]

سعید کوشافر تاکنون صفر کاربر را به جامعه مجازی شبکه پزشکی فیس طب دعوت کرده است.
برای دعوت از دوستانتان به بخش ارسال دعوتنامه مراجعه نمائید.

کد QR شخصی

[توضیحات]


بدون پست

Saeedkooshafar72 هنوز پستی ارسال نکرده