محمد


مشخصات

موارد دیگر
حالت ِ امروز: معمولی
محمد
1367-09-22
m - متاهل
اسلام
خوزستان
پزشکی
دکترا و بالاتر
پزشک
وزن: 90 - قد: 178
معاف
نمی کشم

افتخارات کسب شده

[توضیحات]

محمد تاکنون صفر کاربر را به جامعه مجازی شبکه پزشکی فیس طب دعوت کرده است.
برای دعوت از دوستانتان به بخش ارسال دعوتنامه مراجعه نمائید.

کد QR شخصی

[توضیحات]