Shafieian - شبکه پزشکی فیس طب
Shahram


مشخصات

موارد دیگر
حالت ِ امروز: معمولی
Shahram
1347-11-13
m - مجرد
اسلام
تهران
Medicine
دکترا و بالاتر
Doctor
وزن: 96 - قد: 185
رفته ام
نمی کشم

افتخارات کسب شده

[توضیحات]

Shahram تاکنون صفر کاربر را به جامعه مجازی شبکه پزشکی فیس طب دعوت کرده است.
برای دعوت از دوستانتان به بخش ارسال دعوتنامه مراجعه نمائید.

کد QR شخصی

[توضیحات]