com.medicaljoyworks.prognosis1.jpg
Shiva Faramarzi


مشخصات

موارد دیگر
حالت ِ امروز: معمولی
Shiva Faramarzi
0000-00-00
f - مجرد
دکترا و بالاتر

افتخارات کسب شده

[توضیحات]

آخرین بازدید کنندگان

Shiva Faramarzi تاکنون صفر کاربر را به جامعه مجازی شبکه پزشکی فیس طب دعوت کرده است.
برای دعوت از دوستانتان به بخش ارسال دعوتنامه مراجعه نمائید.

کد QR شخصی

[توضیحات]

Shiva Faramarzi
Shiva Faramarzi
آیا می‌خواهید لب کلام یک مطالعه بالینی را در ۲-۳ دقیقه دریافت کنید؟

این برنامه را آزمایش کنید: اولین و تنها بازی رایگان آندروید که امکان تحقیق و تشخیص موارد پیچیده بالینی را در چند دقیقه و به صورت تعاملی و مفرح فراهم می‌کند.
منبع : کافه بازار
آیا می‌خواهید لب کلام یک مطالعه بالینی را در ۲-۳ دقیقه دریافت کنید؟

این برنامه را آزمایش کنید: اولین و تنها بازی رایگان آندروید که امکان تحقیق و تشخیص موارد پیچیده بالینی را در چند دقیقه و به صورت تعاملی و مفرح فراهم می‌کند.
منبع : کافه بازار


com.medicaljoyworks.prognosis1.jpg