شعیب صمیمی


مشخصات

موارد دیگر
حالت ِ امروز: معمولی
شعیب صمیمی
1370-04-12
m - متاهل
اسلام
کرمان
پزشکی
دکترا و بالاتر
پزشک
نرفته ام
نمی کشم

افتخارات کسب شده

[توضیحات]

شعیب صمیمی تاکنون صفر کاربر را به جامعه مجازی شبکه پزشکی فیس طب دعوت کرده است.
برای دعوت از دوستانتان به بخش ارسال دعوتنامه مراجعه نمائید.

کد QR شخصی

[توضیحات]