سبحان مهمان نواز


مشخصات

موارد دیگر
حالت ِ امروز: معمولی
سبحان مهمان نواز
1357-11-23
m - مجرد
اسلام
پزشکی قانونی
دکترا و بالاتر
پزشک
وزن: 70 - قد: 175
رفته ام
نمی کشم
LGG3

افتخارات کسب شده

[توضیحات]

آخرین بازدید کنندگان

سبحان مهمان نواز تاکنون صفر کاربر را به جامعه مجازی شبکه پزشکی فیس طب دعوت کرده است.
برای دعوت از دوستانتان به بخش ارسال دعوتنامه مراجعه نمائید.

کد QR شخصی

[توضیحات]