زهرا


مشخصات

موارد دیگر
حالتِ من: بی حال
زهرا
1373-09-15
f - مجرد
اسلام
گیلان
داروسازی
دکترا و بالاتر
دانشجو
نمی کشم

افتخارات کسب شده

[توضیحات]

زهرا تاکنون صفر کاربر را به جامعه مجازی شبکه پزشکی فیس طب دعوت کرده است.
برای دعوت از دوستانتان به بخش ارسال دعوتنامه مراجعه نمائید.

کد QR شخصی

[توضیحات]