adele


مشخصات

موارد دیگر
حالت ِ امروز: معمولی
adele
0000-00-00
f - مجرد
اسلام
اصفهان
پزشکی
دکترا و بالاتر
پزشک
نمی کشم

افتخارات کسب شده

[توضیحات]

adele تاکنون صفر کاربر را به جامعه مجازی شبکه پزشکی فیس طب دعوت کرده است.
برای دعوت از دوستانتان به بخش ارسال دعوتنامه مراجعه نمائید.

کد QR شخصی

[توضیحات]