عقیل روشندل

این نیز بگذرد... [درباره]

مشخصات

موارد دیگر
حالت ِ امروز: معمولی
عقیل روشندل
1372-10-23
m - مجرد
اسلام
خراسان رضوی
پرستاری
محصل
وزن: 74 - قد: 170
نرفته ام
نمی کشم

افتخارات کسب شده

[توضیحات]

آخرین بازدید کنندگان

عقیل روشندل تاکنون صفر کاربر را به جامعه مجازی شبکه پزشکی فیس طب دعوت کرده است.
برای دعوت از دوستانتان به بخش ارسال دعوتنامه مراجعه نمائید.

کد QR شخصی

[توضیحات]