احد لطیفیان


مشخصات

موارد دیگر
حالت ِ امروز: معمولی
احد لطیفیان
1370-12-15
m - متاهل
اسلام
خراسان شمالی
لیسانس
معاف
نمی کشم

افتخارات کسب شده

[توضیحات]

آخرین بازدید کنندگان

احد لطیفیان تاکنون صفر کاربر را به جامعه مجازی شبکه پزشکی فیس طب دعوت کرده است.
برای دعوت از دوستانتان به بخش ارسال دعوتنامه مراجعه نمائید.

کد QR شخصی

[توضیحات]