ایدا غیاثی


مشخصات

موارد دیگر
حالت ِ امروز: معمولی
ایدا غیاثی
0000-00-00
- مجرد
اسلام
فارس
پزشکی عمومی
دکترا و بالاتر
پزشک
وزن: 75 - قد: 170
معاف
نمی کشم

افتخارات کسب شده

[توضیحات]

ایدا غیاثی تاکنون صفر کاربر را به جامعه مجازی شبکه پزشکی فیس طب دعوت کرده است.
برای دعوت از دوستانتان به بخش ارسال دعوتنامه مراجعه نمائید.

کد QR شخصی

[توضیحات]