Screenshot_2019-02-17-11-30-03-1.png Screenshot_2019-02-04-05-27-28-1.png Screenshot_2019-02-04-05-27-11-1.png Screenshot_2019-01-17-02-47-35-1.png
دکتر کسری مهرزاد

خدایا ! اگر روزی فراموش کردم خدای بزرگی دارم.. [درباره]

مشخصات

موارد دیگر
حالتِ من: خوشتیپ
دکتر کسری مهرزاد
292 امتياز
معمولی
1372-11-20
m - مجرد
اسلام
کرمان
پزشکی
دکترا و بالاتر
دانشجوی پزشکی
وزن: 73 - قد: 179
نرفته ام
نمی کشم
Note 4

افتخارات کسب شده

[توضیحات]

آخرین بازدید کنندگان

دکتر کسری مهرزاد تاکنون صفر کاربر را به جامعه مجازی شبکه پزشکی فیس طب دعوت کرده است.
برای دعوت از دوستانتان به بخش ارسال دعوتنامه مراجعه نمائید.

کد QR شخصی

[توضیحات]

دکتر کسری مهرزاد
دکتر کسری مهرزاد
Lichen Planus
Lichen Planus


Screenshot_2019-01-09-15-01-30-1.png
دیدگاه · 1397/10/21 - 03:29 ·
دکتر کسری مهرزاد
دکتر کسری مهرزاد
دکتر کسری مهرزاد
دکتر کسری مهرزاد


IMG_20180902_091127-1.jpg
دیدگاه · 1397/10/21 - 03:25 ·
دکتر کسری مهرزاد
دکتر کسری مهرزاد
Gastric Ulcer
Gastric Ulcer


Screenshot_2019-01-09-15-02-40-1.png
دیدگاه · 1397/10/20 - 03:13 ·
دکتر کسری مهرزاد
دکتر کسری مهرزاد
دکتر کسری مهرزاد
دکتر کسری مهرزاد


BeautyPlus_20180613113250367_save.jpg
دیدگاه · 1397/10/20 - 03:09 ·
دکتر کسری مهرزاد
دکتر کسری مهرزاد
Diabetic Retinopathy
Diabetic Retinopathy


Screenshot_2019-01-09-14-33-18-1.png
دیدگاه · 1397/10/19 - 15:09 ·
دکتر کسری مهرزاد
دکتر کسری مهرزاد
دکتر کسری مهرزاد
دکتر کسری مهرزاد


Photo Collage Maker_LWwTDN.png
دیدگاه · 1397/10/19 - 14:19 ·
دکتر کسری مهرزاد
دکتر کسری مهرزاد
دکتر کسری مهرزاد
دکتر کسری مهرزاد


IMG_20180704_091757-1 (1).jpg
دیدگاه · 1397/10/18 - 14:21 ·
دکتر کسری مهرزاد
دکتر کسری مهرزاد
دکتر کسری مهرزاد
دکتر کسری مهرزاد


IMG_20180427_014814_659.jpg
دیدگاه · 1397/10/18 - 14:11 ·
دکتر کسری مهرزاد
دکتر کسری مهرزاد
Pneumothorax
Pneumothorax


Screenshot_2019-01-03-21-50-53-1.png
دیدگاه · 1397/10/18 - 14:06 ·
دکتر کسری مهرزاد
دکتر کسری مهرزاد
Dr.Kasra Mehrzad
Dr.Kasra Mehrzad


InShot_20181110_021547531 (1).jpg
دیدگاه · 1397/10/18 - 13:58 ·
دکتر کسری مهرزاد
دکتر کسری مهرزاد
Necrotizing Entero Colitis
Necrotizing Entero Colitis


Screenshot_2019-01-03-17-32-02-1.png
دیدگاه · 1397/10/18 - 13:47 ·
دکتر کسری مهرزاد
دکتر کسری مهرزاد
Ulcerative Colitis
Ulcerative Colitis


Screenshot_2019-01-03-17-27-22-1.png
دیدگاه · 1397/10/17 - 02:31 ·
دکتر کسری مهرزاد
دکتر کسری مهرزاد
شهرم بم
شهرم بم


DSC04859-1.jpg
دیدگاه · 1397/10/17 - 02:27 ·
دکتر کسری مهرزاد
دکتر کسری مهرزاد
Achalasia
Achalasia


Screenshot_2019-01-03-17-31-51-1.png
دیدگاه · 1397/10/17 - 02:22 ·
دکتر کسری مهرزاد
دکتر کسری مهرزاد
Dr.Kasra Mehrzad
Dr.Kasra Mehrzad


Screenshot_2019-01-03-17-24-28-1.png
دیدگاه · 1397/10/17 - 02:18 ·
صفحات: ابتدا 1 2 3 4 5 6 7 انتها